Korsholms närsjukhus

Korsholms närsjukhus
Verksamhetsidé

Korsholms närsjukhus vill ge en trygg och individuell vård för invånarna i Korsholm.

Vi erbjuder:

  • en positiv vårdmiljö där individens behov tillgodoses
  • lättillgänglig vård av yrkeskunnig och mångprofessionell personal
  • möjlighet till akutvård, undersökningar, rehabilitering och palliativ vård
  • vårdhemsboende i hemlik miljö
  • helhetsvård i samarbete med öppenvården och specialsjukvården

grundad på

  • rehabiliterande och aktiverande arbetssätt
  • etiska principer där människovärdet respekteras och den enskilda människan bemöts personligt
  • anhörigas delaktighet i vården
  • lindrande vård och värdighet i livets slutskede

Besökstiden till närsjukhuset är dagligen mellan kl. 14–15 och 18–19.
Besöksadressen är Monavägen 9, Smedsby.
Postadressen är Korsholms närsjukhus, Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm

Ansvariga för avdelningarna är överläkare Sofia Svartsjö och överskötare Susann Granlund.