Cancer/Palliativ sjukskötare

Verksamheten riktar sig till cancerpatienter, deras anhöriga samt personalen.

Vi strävar till att ge råd, information samt vårdåtgärder vid
- nyupptäckt cancer
- smärtproblematik

Vi strävar till att
- ge råd och stöd angående olika intyg
- finnas till vid avslutad behandling
- ge vård vid livets slut /palliativ vård

Vi har mottagning på hälsovårdscentralen varje tisdag kl 8.00-16.00, vid behov gör vi hembesök.

Patienter, anhöriga och personal kan ta kontakt, inga remisser behövs.
Vi finns till för Er!

Kontaktperson i Korsholm är Nina Nystrand-Hammarström, tfn: 044 727 1216
Kontaktperson i Vörå är Bernice Suikkanen, tfn: 044 727 7324

Växel Korsholm: 06-3277411, växel Vörå: 06-3852200