Stödpersonsverksamhet

För att klara sig i vardagen kan en ung person med funktionsnedsättning ansöka om att få en stödperson. Med hjälp av en stödperson stöds den unga så att hen kan bättra på sin förmåga att ha kontroll över sitt liv, få stöd i att bli självständig samt delta i olika aktiviteter utanför hemmet.

Den unga personen med funktionsnedsättning eller familjen kan föreslå att en viss person bli stödperson. Socialarbetaren kan också hjälpa till att söka en stödperson. Stödpersonen ska månatligen redogöra för sin verksamhet. Utgående från redogörelsen betalas ett arvode och en kostnadsersättning till stödpersonen.

 Du hittar mer information om stödpersonverksamheten på adressen: http://www.fduv.fi/sv/start/stodperson/

Här hittar du blanketten för stödpersoners redogörelse över träffar och kostnadsersättningar.

Behovet av stödpersoner är stort och det är många som i kommunen väntar på att få en egen stödperson. Är du intresserad av att fungera som stödperson eller vill ha mer information om stödpersonsverksamheten i kommunen? Kontakta då socialhandledaren Ida Nordbäck, ida.nordback@korsholm.fi eller tfn. 06-327 7111.

 stodperson