Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovårdarna jobbar i första hand med förebyggande hälsovård. De gör hälsogranskningar, håller lektioner i hälsofostran och finns till hands för eleverna. Skolhälsovårdaren är också en länk mellan skolan, hemmet och olika instanser. Frågar som tas upp kan vara av såväl fysisk som psykisk art.

Under skolhälsovårdarnas telefontider kan föräldrarna och eleverna vända sig till skolhälsovårdarna för rådgivning. Lågstadieskolornas skolläkare är den egna hälsostationens läkare. Vid skolcentrets hälsostation i Smedsby har skolläkaren mottagning varje vecka och arbetet omfattar hälsogranskningar och i mån av utrymme även andra kontroller.

Tidsbeställning sker alltid via skolhälsovårdaren.

I lågstadieskolorna förekommer inte regelbunden läkarmottagning. Sjukvård som kräver läkarbesök sköts vid hälsovårdscentralerna.

Skolhälsovårdarnas telefontider:
Skolorna i Korsholm
Skolorna i Vörå

Handlingsplan för rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård 2013-2017