Sjukvårdsmottagning

Tidsbeställning i Korsholm via telefonrådgivningen. I Vörå kan du kontakta Oravais hvc, eller Vörå hälsostation.

OVM hvc vårdsit Läkarmottagn C-G

Sjukvårdsmottagningen sköter om allmänna sjukvårdsärenden, t.ex. sårvård, stygnborttagning, sjukintyg,  förbereder ev. läkarbesök, injektioner och en del vaccinationer. Vanligtvis kontaktas sjukvårdsmottagningen för alla de besvär, som inte kräver omedelbar vård, dvs. icke akuta eller livshotande besvär.

Sjukvårdsmottagning enligt tidsbeställning finns vid Korsholms hvc i rum 34–36.

Läkarmottagning sker huvudsakligen på Smedsby och Oravais hälsovårdscentral samt Vörå hälsostation. Till hälsostationerna i byarna kommer läkaren framför allt för barnrådgivning och hemsjukvård.

Till läkare kommer man för diagnostik av sjukdomar, undersökning av nya symtom samt uppföljning av kroniska sjukdomar. Vissa sjukdomar sköts av sjukskötare och läkare tillsammans, som till exempel diabetes, astma, hjärt- och kärlsjukdomar.

Våra läkare sköter patienter inom ett visst geografiskt område, hittills kallat hälsostationer. Till ett geografiskt område kan höra 1-3 läkare, sjukskötare och hälsovårdare. Vi strävar till att på detta sätt erbjuda kontinuitet i patient/läkar- och patient/skötarförhållanden.

Hälsostationerna