Geriatriska polikliniken

Korsholms hälsovårdscentral: Huvudingången A, rum 76, 77 och 80 
Oravais hälsovårdscentral

Geriatriska polikliniken är till för äldre personer som bor i samarbetsområdet för Korsholm och Vörå. Geriatriska teamet består av en geriatriker, tre äldrerådgivare/minnesskötare och en äldrevårdskoordinator. De samarbetar med fysioterapeuterna i hemrehabiliteringsteamet.

Äldrerådgivare/minnesskötare

Äldrevårdskoordinator