Fysioterapi

Huvudingång A, rum 64-67
Korsholm: Telefontid måndag–torsdag kl.12–13, tfn 06 327 7531

Vörå: Telefontid måndag–fredag kl. 8–9, tfn 044 727 7376

Boka tid via webtidsbokningen

Poliklinisk verksamhet

Barn
Individuella rådgivningsbesök, träning individuellt eller i grupp för barn som behöver stöd med den motoriska utvecklingen eller som har diagnoser som föranleder regelbunden träning. Sker ibland som hem- eller dagisbesök. Baserar sig på en individuell bedömning. Begäran kommer oftast via barnrådgivning, specialbarnträdgårdslärare, psykolog, läkare eller från något sjukhus.

Skolbarn och -ungdomar
Individuella rådgivningsbesök. Sker med remiss. Klienten bokar själv tid. Remissen är i kraft 3 månader. 

Vuxna/ seniorer
Individuella rådgivningsbesök/specialmottagning. Syftet är att ge egenvårdsråd på basen av en undersökning. Sker med remiss. Klienten bokar själv tid. Remissen är i kraft 3 månader. från sjukhuset till klienten. Klienten bokar själv tid.

Direktmottagning för akuta besvär i stöd- och rörelseorganen. Bedömning/ bokning sker på akutmottagningen. En tid per dag finns reserverad.

Direktmottagning för besvär i stöd- och rörelseorganen. Bedömning/ bokning sker oftast via sjukvårdsbedömningen.

Grupper:
Ordnas för neurologiska klienter och för äldre med funktionsnedsättning. Antalet platser är begränsade. Syfte är att stödja klienter att komma igång med egen träning. Sker fortgående för klienten som ej klarar av att delta i grupper som erbjuds av tredje sektorn.

Artrosskola, 3 gånger. Erbjuds för klienter med artros diagnos. Sker med remiss. 

Familjeförberedelsetillfällen för blivande föräldrar. Information via mödrarådgivningen.