Diabetesmottagning

Huvudingång A, rum 71 och 74
Smedsby, Norra Korsholm, Replot: Telefontid måndag-fredag kl. 12–12.30, tfn 06 327 7486. 
Solf, Helsingby, Kvevlax: Telefontid måndag-fredag kl. 12–12.30, tfn 06 327 7546.
För brådskande ärenden utöver telefontiden, exempelvis sena avbokningar, kontakta telefonrådgivningen.

Oravais, Vörå och Maxmo-Särkimo: Telefontid måndag–fredag  kl. 9–9.30, tfn 0500 564 020.

Diabetesskötaren ger råd och vägledning angående egenvården samt kost-, motions- och levnadsvanor så att en god sockerbalans uppnås och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Diabetesskötaren kontrollerar blodsocker, vikt och blodtryck samt hänvisar vid behov till läkare, fotvård och ögonbottenfotografering*. 

Diabetesskötaren sköter om diagnostiserade diabetiker, övriga kan vända sig till t ex specialmottagningen.

* Ögonbottenfotografering görs framför allt för att dokumentera och följa upp kärlförändringar i näthinnan vid diabetes. Undersökningen görs även för att dokumentera åldersförändringar i gula fläcken eller andra sjukdomstillstånd som påverkar näthinnan eller den underliggande åderhinnan. Genom att jämföra bilder tagna vid olika tidpunkter kan man följa upp sjukdomsförändringar. Patienter med diabetes ögonbottenfotograferas därför regelbundet.

Blanketter