Astmamottagning

Huvudingången A, rum 75
Korsholm: Telefontid tisdag och torsdag kl. 10–11, tfn 06 327 7475
Oravais och Vörå: tfn 06 385 2200

Vid astmamottagningen ges patienthandledning, astmarådgivning samt hjälpmedelsrådgivning. Astmaskötaren ger råd och information om symptom, medicinering, PEF-uppföljning, betydelsen av motion och egenvård samt betydelsen av att undvika ämnen som retar (tobak och olika allergener). Överenskommelser om astmakontroller görs via astmaskötaren.

Mottagning enligt tidsbeställning.

Blanketter