Sexualrådgivning

Sexualrådgivning

Sexualitet inverkar på hälsa och livskvalitet.

Sexualrådgivningen kan kontaktas i ärenden, som berör sexualitet och parförhållande, t.ex. vid sjukdom, handikapp, medicinering, barnafödande, klimakterium och åldrande. Utmaningar för sexuallivet kan även vara tabun och myter om sexualitet, prestationskrav, olust, kroppsmissnöje, ovana att uttrycka sina behov och förväntningar.

Sexualrådgivning är till för alla åldrar, både kvinnor och män.

Telefontid och tidsbeställning:

Tfn: 327 7481 kl. 9.00–10.00 (kontakta mödravården eller preventivrådgivningen fram till 31.8.2019)