Familjeplanering

Familjeplaneringen erbjuder:

  • information om preventivmedel. Rådgivning i valet av preventivmetod, användning och uppföljning
  • spiralinsättning som föregåtts av ett inledande besök hos läkare på hvc
  • avlägsnande av spiraler
  • ansökan om sterilisering
  • information om könssjukdomar
  • provtagning vid misstanke om könssjukdom
  • rådgivning och handledning angående abort
  • undersökningar och rådgivning angående behandling av barnlöshet

Av privatläkare ordinerade spiralinsättningar, PAPA-prov eller laboratorieprov utförs inte.

Papaprov tas endast av kvinnor som använder preventivmedel eller spiral.

På familjeplaneringen utförs även Massundersökningspapaprov som riktar sig till vissa åldersgrupper. Till massundersökningspapaprov kallas samtliga kvinnor mellan 30-60 år som bor i Korsholm och Vörå. Kallelsen sänds ut per brev med fem års mellanrum.

Besöken vid familjeplaneringen är kostnadsfria om besöksorsaken är hälsovård. Vid läkarbesöket bedömer läkaren om besöket har handlat om hälsovård eller sjukvård. Om besöket bedöms som sjukvårdsbesök erläggs normal årlig besöksavgift.

För läkarundersökningstider som inte avbokats debiteras en avgift.

Kontaktuppgifter:

Korsholms hvc:
Familjeplanering
Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-fredag kl. 9.00–10.00
Tfn (06) 327 7418

Oravais-Vörå-Maxmo hvc: Preventivrådgivning sker via mödrarådgivningen