Välkommen till mödravården

Ni skrivs nu som blivande föräldrar in i mödravården och ni kommer att besöka oss flera gånger under det närmaste året. Här nedanför finns en överblick över vår verksamhet.

- Ni besöker hälsovårdare/barnmorska regelbundet under hela graviditeten, besöken görs oftare mot slutet. Efter förlossningen kommer hälsovårdaren/barnmorskan på hembesök.

- Det första läkarbesöket görs vid 15-18 graviditetsveckor. Följande läkarbesök är vid 35-36 graviditetsveckor. Vid behov kan man komma på extra läkarbesök.

- Tidig ultraljudundersökning erbjuds i början av graviditeten vid 12-13 graviditetsveckor och ultraljud av morfologi erbjuds vid 21 graviditetsveckor.

- En frivillig sållningsundersökning av kromosomavvikelser hos fostret erbjuds i början av graviditeten. Den består av ett blodprov och mätning av fostrets nackuppklarning i samband med ultraljudundersökning.

- FPA:s förmåner har ni rätt att ansöka om när graviditeten har varat 154 dagar, alltså 22 graviditetsveckor. Då ansöker ni om moderskapsunderstöd (”lådan” eller penningsumma), moderskapspenning, föräldrapenning och barnbidrag. Ni får ett intyg på att graviditeten varat 154 dagar av hälsovårdaren. FPA ansökan ska helst göras på e-tjänsten (www.fpa.fi/etjanst), senast 2 månader före beräknad nedkomst.

- Under graviditeten får ni fylla i ett elektroniskt frågeformulär om er graviditet, till förlossningssalen. Frågeformuläret kan gärna vara ifyllt vid 30 graviditetsveckor.

- Föräldraförberedelsekurser ordnas för alla som väntar sitt första barn. Där ingår fysioterapiavdelningens och tandklinikens info ungefär i mitten av graviditeten. Hälsovårdarens och psykologens tillfällen ordnas efter 30 graviditetsveckan.

- Erkännande av faderskap och avtal om gemensam vårdnad kan göras efter 25 graviditetsveckan.

- En efterundersökning görs vid 5-12 veckor efter förlossningen. Den görs av hälsovårdare/ barnmorska eller läkare.

- Vi på rådgivningen är öppna för diskussion om svåra frågor som t.ex våld i parförhållandet, olika missbrukarproblem.

- Möjlighet till besök hos psykolog och sexualrådgivare finns på hälsovårdscentralen. Familjerådgivning finns också i kommunen.

- Inför ert första besök på mödrarådgivningen ber vi er fylla i bifogade frågeformulär och returnera dem i bifogade svarskuvert.

Om det är något ni funderar över, fråga gärna vid ert nästa besök på mödrarådgivningen.