Mödrarådgivning

Mödrardg

Mödrarådgivningens målsättning är att stödja hela familjen och det kommande barnets hälsa och välbefinnande, samt skapa förutsättningar för att graviditeten skall bli så positiv som möjligt.

Båda blivande föräldrarna är välkomna med och tröskeln till vår mottagning är låg.

Den gravida kan kontakta mödrarådgivningen genast då graviditeten har konstaterats för att boka in ett första besök, som infaller runt graviditetsvecka 8. Läs mer här

Första kontakten för en inskrivningstid till Korsholms mödrarådgivning sker per telefon, 044 727 1226 vardagar kl. 12.00–13.00. Då får du en tid till hälsovårdaren/barnmorskan.

Din egen hälsovårdare/barnmorska har telefontid vardagar kl. 9.30–10.00. Telefonnummer hittar du i ditt mödrarådgivningskort eller via växeln 06 327 7411.

Kontaktuppgifter till Vörås, Oravais och Maxmos mödrarådgivningar:
telefontid vardagar kl. 9.00–10.00

Maxmo mödrarådgivning tfn  050-511 8853

Oravais mödrarådgivning tfn 06 385 2250 och 050 597 8458

Vörå mödrarådgivning tfn 06 385 2340, 050 563 9027

Läs mer:

Info om graviditet och förlossning

Folkpensionsanstaltens information för barnfamiljer

Vi väntar barn - information till blivande föräldrar (Institutet för hälsa och välfärd)

Vi väntar flerlingar

Fysisk aktivitet

Välmående under graviditeten

Gravid - fysisk aktivitet

Din rygg under graviditeten

Graviditetsdagbok

Graviditet och förlossning, Vasa Centralsjukhus

Graviditet och förlossning - videor (Vasa centralsjukhus)