Företagshälsovård

Företagshälsovård erbjuds till företag, lantbrukare och till dem som utför eget arbete.
Verksamheten omfattar:

  • arbetsplatsbesök och utredningar
  • information och handledning
  • hälsogranskningar
  • uppföljning av hur handikappade klarar sig i arbetet
  • deltagande vid upprätthållande av förstahjälpsberedskapen på arbetsplatserna