Specialmottagning för kroniska sjukdomar

Vid specialsmottagningen erbjuds rådgivning samt uppföljning av patienter med risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, personer med störningar i glukosbalansen och personer med metabolt syndrom.

Kontaktuppgifter:
Telefontid ti–to kl. 8.00–9.00, tfn 06 327 7413.

Astmamottagning

Diabetesvård

Rusmedelsvård

Egenvårdsråd