Livsstilsmottagning för kroniska sjukdomar

Vid livsstilsmottagningen erbjuds rådgivning samt uppföljning av patienter med risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, personer med störningar i glukosbalansen och personer med metabolt syndrom.

Livsstil

Kontaktuppgifter:
Telefontid må–to kl. 8.00–9.00, tfn 06 327 7413.

Astmamottagning

Diabetesvård

Rusmedelsvård

Egenvårdsråd