Laboratorium

Lab
Laboratorietjänster

Vid hälsovårdscentralernas laboratorier tas prover enligt hvc-läkar- eller sjukskötarremiss. Prover ordinerade från privatläkare tas, men patienten betalar proverna själv enligt den prislista som godkänts i vårdnämnden.

Provtagning
Man kan beställa tid till våra provtagningspunkter via Nettiaika. Tiden till byaprovtagningen kan bokas via telefonrådgivningen. Utan tidsbeställning sker provtagning enligt könummer i Smedsby.

Korsholms hälsovårdscentrals laboratorium: vardagar kl. 7.30–14.00. Om du har remiss från Vasa centralsjukhus bör proverna tas före kl. 11.00. Om du har frågor gällande laboratorieremisser från centralsjukhuset så kontakta respektive poliklinik.

Kvevlax hälsostation Tis. kl. 7.40–10.40. Tidsbeställning krävs.

Helsingby hälsostation: Ons kl. 7.40–10.40. Tidsbeställning krävs.

Solf hälsostation: Tors kl. 7.40–10.40. Tidsbeställning krävs.

Replot hälsostation: Fre kl. 7.40–10.40. Tidsbeställning krävs.

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: vardagar kl. 8.00–14.30

Vörå hälsostation: Provtagning enligt könummer må–to kl. 8.00–11.00. Då Vörå hälsostation är stängd sker provtagningen vid Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral.

OBS! EKG tas inte på hälsostationerna.

INR/Marevanprovtagning utan tidsbeställning
Korsholms hvc lab må-to kl. 10.00–12.00
Oravais hvc lab må-to kl. 8.00–11.00
Vörå hälsostations lab må, on kl. 8.00–11.00
Kvevlax hälsostation tis kl. 10.00–10.30
Helsingby hälsostation ons kl 10.00–10.30
Solf hälsostation tors kl. 10.00–10.30.
Replot hälsostation fre kl. 10.00–10.30.

Marevanpatienter kan också boka tid.

Tidsbeställning till glukosbelastning (socker- och laktosbelastningar)
Korsholms hälsovårdscentral: via Nettiaika eller vardagar kl. 14.00–15.00, tfn 327 7496
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: vardagar kl. 8.00–15.00, tfn 385 2228
Vörå hälsostation, tfn 385 2322

Provsvar
Provsvar ges INTE ut från laboratoriet. Svar på laboratorieprov som tas inför ett läkar- eller sjukskötarbesök fås på mottagningsbesöket. Andra laboratoriesvar fås via telefonrådgivningen i Korsholm, via läkarmottagningen vid Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral.

Du kan även se dina provsvar via Dina Kanta-sidor.