Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå

IMG 2739

Oravais hvc

Organisationen Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå grundades 2009 för att handha folkhälsoarbetet i kommunerna. Korsholms kommun är värdkommun och fungerar som förvaltningsenhet för vårdnämnden, som är samarbetsområdets gemensamma organ. Avtalskommunerna utser ledamöter med personliga ersättare till vårdnämnden.

Hälsovårdstjänster ansvarar för ordnandet av den lagstadgade hälso- och sjukvård för kommuninvånarna under ledning av vårdnämnden. Målsättningen är att erbjuda kommunens invånare en god och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Samarbetsområdet värnar om en högklassig service på svenska och finska.

Hälsovårdens verksamhetsfält är uppdelat i fyra olika områden:

  • öppen hälso- och sjukvård
  • närsjukhus
  • specialtjänster
  • förvaltning

Korsholms hälsovårdscentral och Oravais hälsovårdscentral står för största delen av vårdservicen.
Postadress och besöksadress:
Korsholm: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Vörå: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Hälsostationerna i byarna har begränsad mottagning.
Hälsostationernas adresser:
Helsingby: Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby
Kvevlax : Långgatan 2, 66530 Kvevlax , från och med 3.2.2020 Kvevlaxvägen 2
Maxmo: Lötvägen 7, 66640 Maxmo
Norra Korsholm: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Oravais: Öurvägen 25, 66800 Oravais
Replot-Björköby: Kyrkvägen 50, 65800 Replot
Smedsby: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Solf : Solfvägen 219, 65450 Solf
Vörå : Läkarvägen 3, 66600 Vörå

Hälsovårdsförvaltning