Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens verksamhet under coronaepidemin
Kom inte till mottagningen om du har förkylningssymtom, även lindriga. Tvätta händerna före och efter du kommer till mottagningen. Stanna hemma om du varit utomlands de senaste 14 dagarna. 

Mödrarådgivningens målsättning är att stödja hela familjen och det kommande barnets hälsa och välbefinnande, samt skapa förutsättningar för att graviditeten skall bli så positiv som möjligt.

Båda blivande föräldrarna är välkomna med och tröskeln till vår mottagning är låg.

Vi handleder även regelbundet barnmorske- och hälsovårdarstuderanden.

Den gravida kan kontakta mödrarådgivningen genast då graviditeten har konstaterats för att boka in ett första besök, som infaller runt graviditetsvecka 8. 

Boka din första kontakt för att få en inskrivningstid till Korsholms mödrarådgivning via webbokningen.

Din egen hälsovårdare/barnmorska har telefontid vardagar kl. 9.30–10. Telefonnummer hittar du i ditt mödrarådgivningskort eller via växeln 06 327 7411.

Kontaktuppgifter till Vörås, Oravais och Maxmos mödrarådgivningar:
telefontid vardagar kl. 9–10

Maxmo mödrarådgivning tfn 050 511 8853

Oravais mödrarådgivning tfn 050 597 8458

Vörå mödrarådgivning tfn 050 563 9027

Mödrarådgivningens blanketter:
Välkommen till mödravården
Förhandsinformation till mödrarådgivningen
Kost under graviditeten
Audit
Erkännande av faderskap vid mödrarådgivningen
EPDS

Fysisk aktivitet:
För gravida och efter förlossning / UKK institutet
Folkhälsan Mammakraft 
Din rygg under graviditeten / Selkäliitto
Blås- och bäckenbottenträning

Läs mer:
Info om graviditet och förlossning / Kvinnohuset
Folkpensionsanstaltens information för barnfamiljer
Vi väntar barn - information till blivande föräldrar
Vi väntar flerlingar
Folkhälsans graviditetsdagbok
Sexualitet
Amning och barnavård

Vasa centralsjukhus:
Graviditet och förlossning
Graviditet och förlossning - videor 
Fosterdiagnostik
VAS
Förlossningsförberedelse
Program för babyvänligt sjukhus
Föd i Vasa - Synnytä Vaasassa (Instagram)

Efter förlossningen:
Förlossningsdepression
Anknytning och tidig interaktion
Information om preventivmetoder
Efterundersökning