Familjeplanering

Ingång F
Korsholms hälsovårdscentral
Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-fredag kl. 9–10
Tfn 06 327 7418

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral: Preventivrådgivning sker via mödrarådgivningen

Familjeplaneringen erbjuder:

  • information om preventivmedel. Rådgivning i valet av preventivmetod, användning och uppföljning
  • gratis preventivmedel till ungdomar under 20 år
  • spiralinsättning som föregåtts av ett inledande besök hos läkare på hvc
  • avlägsnande av spiraler
  • ansökan om sterilisering
  • information om könssjukdomar
  • provtagning vid misstanke om könssjukdom
  • rådgivning och handledning angående abort
  • undersökningar och rådgivning angående behandling av barnlöshet

Av privatläkare ordinerade spiralinsättningar, PAPA-prov eller laboratorieprov utförs inte.

Papaprov tas endast av kvinnor som använder preventivmedel eller spiral.

På familjeplaneringen utföres även screening för förebyggande av livmodercancer (papa) som riktar sig till vissa åldersgrupper. Till screening för förebyggande av livmodercancer (papa) kallas samtliga kvinnor mellan 30-60 år som bor i Korsholm. Kallelsen sänds ut per brev med fem års mellanrum. 
Ombokning av tiden kan göras via internet. Användarnamn och lösenord finns på kallelsen.

Besöken vid familjeplaneringen är kostnadsfria om besöksorsaken är hälsovård. Vid läkarbesöket bedömer läkaren om besöket har handlat om hälsovård eller sjukvård. Om besöket bedöms som sjukvårdsbesök erläggs normal årlig besöksavgift.

För läkarundersökningstider som inte avbokats debiteras en avgift.