Barnrådgivning

Barnrådgivningen fortsätter sin verksamhet även under undantagsförhållandet, men för att minska smittspridningen är det viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma. Det är önskvärt att inga syskon kommer med till mottagningen tillsvidare.
Tiden avbokas via egen rådgivning. Avbokningar med kort varsel kan skickas via SMS.

Kontaktuppgifter till barnrådgivningsbyråerna:

Korsholm:
Från och med må 2.3 kan man ringa in samtal till barnrådgivningen mellan kl. 8-12. Den nya telefonnummern för hela Korsholms barnrådgivning är 06 327 7494. När man ringer hörs en inspelad röst och man ombeds välja nummer enligt vilken hälsostation barnet hör till. Er egen hälsovårdare ringer sedan upp er mellan 12-13. Vid brådskande avbokningar samma dag går det att ringa eller skicka SMS till 0447271227.

Helsingby barnrådgivning Pundarsvägen 52 65520 Helsingby Tfn 050 517 0916
Kvevlax barnrådgivning Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm Tfn 06 327 7977
Norra Korsholms barnrådgivning Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm Tfn 06 327 7471
Replot-Björköby barnrådgivning Kyrkvägen 50 65800 Replot Tfn 044 424 9235
Smedsby barnrådgivning Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm Tfn 06 327 7494 och 06 327 7492
Solf barnrådgivning Solfvägen 219, 65450 Solf Tfn 044 424 9235

Vörå:
Maxmo barnrådgivning Lötvägen 7 66640 Maxmo tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10
Oravais barnrådgivning Öurvägen 25 66800 Oravais tfn 044 727 7398, telefontid kl. 9-10
Vörå barnrådgivningLäkarvägen 3 66600 Vörå tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10

Målet med barnrådgivning är att trygga en optimal hälsa för varje barn och stödja familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål.

Din hälsovårdare finns till för dig och din familj. Hälsovårdaren har tystnadsplikt, så du kan vända dig till henne i förtroende. Du är förälder och känner ditt barn bäst. Hälsovårdaren kan hjälpa och ge råd, men det är du själv som bestämmer. Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra som är viktiga för barnets utveckling, t.ex. läkare, fysioterapeut, talterapeut, psykolog m.fl.

Barnrådgivningsbesök

Vaccinationsprogram för barn