Korsholms skolcenters hälsostation

Skolhälsovård KH
Hälsostation för elever i Smedsby-Böle skola, Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium och Keskuskoulu

Besöksadress:
Skolcentrets hälsostation
Matildavägen 3, Smedsby

Postadress: Korsholms hälsovårdscentral, PB 100, 65611 Korsholm

Hälsovårdarnas telefontid: vardagar kl. 11.00-11.30

Keskuskoulun ala-aste och Pilootti: tfn 06 327 7439.
Skolhälsovårdare: Mira Kolehmainen

Smedsby-Böle skola, Högstadiet och gymnasiet: tfn 06 327 7438.  

Verksamhet:
Skolhälsovårdarna och skolläkarna utför hälsogranskningar på skolan enligt nationella riktlinjer. För åk 1, 5 och 8-9 genomförs omfattande hälsogranskning enligt rekommendationer från institutet för välfärd och hälsa, till vilken hör hälsogranskning hos hälsovårdare och därefter får eleven en tid för läkarbesök. Rekommendationen är att åtminstone en av vårdnadshavarna har möjlighet att närvara vid läkarundersökningen.

Skolhälsovårdarna har mottagning för eleverna utan tidsbokning på måndagar, onsdagar och fredagar kl.10.00-11.00.

Om man under skoldagen insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall är man naturligtvis välkommen när som helst under dagen.

Om man känner sig sjuk på morgonen är det bäst att stanna hemma. Behöver man akut läkarvård får man hemifrån ta kontakt med hälsovårdscentralens akutmottagning eller telefonrådgivningen.

Egenvårdsråd

Tandvård
Tidsbeställning via hälsocentralens tandklinik på telefonnummer eller direkt av tandläkarna.