Replot-Björköby hälsostation

Hälsostation för befolkningen i byarna Replot, Björköby, Söderudden, Vistan, Karlsö, Panike, Norra och Södra Vallgrund.

Besöksadress
Replot-Björköby hälsostation
Kyrkvägen 50
65800 Replot

Mödrarådgivning på Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby
Barnrådgivning
Hemsjukvård
Skolhälsovård
Telefonrådgivning

Läkarmottagning
Läkaren har mottagning främst på hälsovårdscentralen i Smedsby.
Kontakta telefonrådgivningen för bedömning av vårdbehov.

Laboratorieprovtagning och svar

Förnyande av recept

Egenvårdsråd

Avbokning
Avboka ditt besök om du får förhinder. Avboka senast dagen före planerat besök. För uteblivet besök tas en avgift.