Norra Korsholms hälsostation

Hälsostation för befolkningen i byarna Karperö, Koskö, Singsby, Jungsund, Iskmo, Alskat, Köklot och Värlax.

Besöksadress
Norra Korsholms hälsostation
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Mödrarådgivning 
Barnrådgivning
Hemsjukvård
Skolhälsovård
Telefonrådgivning

Läkarmottagning
Läkaren har mottagning på hälsovårdscentralen i Smedsby. 
Kontakta telefonrådgivningen för bedömning av vårdbehov.

Laboratorieprovtagning och svar

Förnyande av recept

Egenvårdsråd

Avbokning
Avboka ditt besök om du får förhinder. Avboka senast dagen före planerat besök. För uteblivet besök tas en avgift.