Helsingby hälsostation

Hälsostation för befolkningen i byarna Helsingby, Karkmo, Toby, Tölby, Vikby, Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars, Voitby.

Besöksadress
Helsingby hälsostation
Pundarsvägen 52
65520 Helsingby

Mödrarådgivning på Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby
Barnrådgivning
Hemsjukvård
Skolhälsovård, Veikars, Tölby-Vikby, Helsingby och Tuovila
Telefonrådgivning

Läkarmottagning
Läkaren har mottagning främst på hälsovårdscentralen i Smedsby.
Kontakta telefonrådgivningen för bedömning av vårdbehov.

Laboratorieprovtagning och svar

Förnyande av recept

Egenvårdsråd

Avbokning
Avboka ditt besök om du får förhinder. Avboka senast dagen före planerat besök. För uteblivet besök tas en avgift.