Hjärnhälsa

Det förs livliga diskussioner kring hur åldringsvården sköts idag, om hur det sparas in på personal och på vem ansvaret ligger att ta hand om de äldre. Sparåtgärderna som gjorts inom åldringsvården orsakar känslomässiga reaktioner bland befolkningen, vilket syns på sociala medier och i många insändare. De som drabbas hårdast är ofta äldre personer med en minnessjukdom. Med en minnessjukdom kan man ha svårt att klara sig självständigt, driva sina egna intressen och/eller försvara sig. Förr eller senare blir man beroende av en annan persons hjälp för att klara vardagen. Att diskutera minnet och minnessjukdomar har blivit något av en trend. Säkerligen på grund av att man upplever att minnessjukdomar förekommer allt vanligare. Man börjar tänka på egen hjärnhälsa.

I Finland finns idag ca 193 000 personer med en minnessjukdom. Av dessa är 66% över 80 år. Av alla äldre som bor på någon typ av långtidsboende är tre av fyra en person som har en minnessjukdom. Man räknar med att antalet kommer att fördubblas inför år 2030. Den vanligaste minnessjukdomen är Alzheimers sjukdom och för den finns i dagens läge inte ännu något botemedel. Forskning visar dock mer och mer på livsstilsfaktorer som anses ge större risk att insjukna. Många av dessa riskfaktorer är alltså faktorer som man själv kan påverka.

(Källa: Finne-Soveri, H. toim., 2015. Kansallisen muistiohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015 - 2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Flera sektorer inom Korsholms kommun samarbetar nu kring ett projekt för att främja hjärnhälsan för personer 65+. Vi vill göra något åt dessa riskfaktorer. Vi utgår från en studie som heter FINGER (FINnish GERiatric intervention study to prevent cogitive impairment) som gett fina forskningsresultat. I FINGER-studien har man kommit fram till att motion, kost, hjärn-jumppa samt omskötta blodtryck, kolesterol och blodsocker samt en normal vikt kan minska risken för minnesproblem med hela 30%, om man hör till riskgruppen. Huruvida man hör till riskgruppen att insjukna i en minnessjukdom inom några år, kan man själv kontrollera i risk-testen nedan. I FINGER-studien deltog personer som fick 6 poäng eller mera. Ju högre poäng, desto större risk.

Alla vinner på en hälsosammare livsstil. Vi kan alla genom våra val påverka vår framtida hälsa för en så kvalitativ ålderdom som möjligt. Vilka poäng får du? Hör du till riskgruppen? Är du motiverad att se över dina levnadsvanor och eventuellt justera dem mot en hjärn-vänligare livsstil? Om det visar sig att du hör till riskgruppen erbjuds du nu möjlighet att komma med i ett åtgärdsprogram för livsstilsförändring, som inleds i september 2019 på Korsholms HVC. Där får du under en två års period, individuell rådgivning samt rådgivning i grupp. Vi gör upp en individuell plan tillsammans med dig och följer upp den. Åtgärdsprogrammet bygger på frivillighet och egen motivation. Istället för att ”peka finger” strävar vi till ”tummen upp” för varje litet val mot rätt riktning. Är du villig att satsa på din hjärnhälsa och vill göra det med hjälp av oss och tillsammans med andra likasinnade, så ska du kontakta:

Korsholms HVC, geriatriska polikliniken

Minnesskötare Diana Rosenlöf, tel. 06-3277414
Minnesskötare Katarina Ingman, tel. 044-4249133
Äldrevårdskoordinator Johanna Silfver- Forsbacka, tel. 06-3277549.

 

Risktest för minnessjukdom

Risktestet för minnessjukdom är avsett för medelålders människor som vill kartlägga sin risk att med stigande ålder insjukna i minnessjukdom under de 20 närmaste åren. 
Vilken är din risk att insjukna i minnessjukdom under de närmaste 20 åren? Ringa in rätt alternativ på alla punkter och räkna ihop dina poäng: 

Ålder

• Under 47 år

0

• 47-53

3

• Över 53 år

4

 

Utbildning

• Minst 10 år

0

• 7-9

2

• 0-6

3

 

Föräldrar/syskon med minnessjukdom

• Nej

0

• Ja

1

 

Systoliskt eller s.k. övre blodtryck

• 140 mmHg eller lägre

0

• Högre än 140 mmHg

2

 

Viktindex

• 30 kg/m2 eller under

0

• Över 30 kg/m2

2

 

Totalkolesterol

• 6,5 mmol/l eller under

0

• Över 6,5 mmol/l

2

 

Motion

• Aktiv

0

• Inte aktiv

1

 

Räkna ut ditt viktindex genom följande formel:  vikten kg/(längden * längden (i meter))

 

Testresultat

Sannolikhet för 
minnessjukdom med 
stigande ålder

Risk-% för
minnessjukdom

0-5

mycket liten

1,0

6-7

liten

1,9

8-9

en aning ökad

4,2

10-11

i någon mån ökad

7,4

12-15

klart ökad

16,4

 

Källa för risktesten: www.muistiliitto.fi