Bra vård och bättre hälsa

Genom ständiga förbättringar och patienten i fokus

Vision och värdegrunder inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå

 • RIKT UTBUD AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER
  • Allt från närservice till centrala specialiserade funktioner
  • Vi ger vård efter behov med rätt kvalitet och hög patientsäkerhet
  • Tillgänglighet, medmänsklighet och gott bemötande är viktiga ledord för oss
 • FÖRTROENDE; ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
  • Vårt arbete vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och rätt kompetens hos våra medarbetare
  • Lärande i arbetet, nytänkande i arbetssätt är viktigt
 • STOLTHET OCH BRA ARBETSMILJÖ
  • Våra medarbetare känner stolthet över att arbeta hos oss
  • Vi skapar en god atmosfär för patienter och personal genom att se och uppmuntra varandra
  • Vi har stort inflytande över verksamheten
  • Vi tar alla eget ansvar och arbetar i riktning mot uppsatta mål
 • TILLSAMMANS ÖVER GRÄNSERNA
  • Utifrån våra brukares behov samverkar vi med övriga vårdgivare för att nå bästa resultat
  • Servicekedjor inom sjukvårdsdistriktet implementeras och uppföljs

Fokusområden
 • Behovsstyrd tillgänglighet i vården
 • Fokus på mental hälsa
 • Bättre vård för äldre befolkningen samt hållbar utveckling inom äldrevården
 • Folkhälsoarbetets mål är förbättrad hälsa i befolkningen. Intention att motverka förekomst av stora folksjukdomarna
 • God och patientsäker vård
 • Implementering av patientsäkerhetsplanen
 • HAIPRO-uppföljning
 • Samordnad hantering av patienter med kroniska sjukdomar
 • Ökat informationsflöde och bättre kommunikation
 • Bulletinen, förmansträffar, förnyande av hemsidan
 • Ekonomi i balans

 

Godkänd av vårdnämnden 13.6.2014/SSv