Avgifter

Vårdnämnden fastställer följande ändringar i avgifter från 1.1.2016:

Avgifter inom öppna vården:

  • För läkartjänster inom öppnavården tas ut en årsavgift på 41,70 € som gäller ett kalenderår. Om klienten inte betalar årsavgift tas ut en besöksavgift på 20,90 € oberoende av antal besök
  • För individuell fysioterapi: 9,00 € per vårdtillfälle.
  • För vård som ges i serie enligt 11 §, 11,50 € per vårdtillfälle, avgiften tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår
  • Kortvarig anstaltsvård som avses i § 12 om 49,50 €/vårddag
  • Vid vård som avses i § 13 fastställs priset till 22,80 € per dygn
  •  Vid vård som avses i § 14 fastställs priset till 17,10 € per vårddag
  • För intyg och utlåtanden givna av läkare och tandläkare tas ut en avgift om 51,40 € och vid intyg som avser att få eller behålla körrätt enligt körkortslagen (386/2011) en avgift om 61,80 €
  • Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift om 51,40 € enligt förordningens § 25
  • När avgiftstaket har överskridits enligt förordningens 26 a § för kortvarig anstaltsvård tas ut högst 22,80 € per vårddag
  • Ingen avgift uppbärs för s.k. B-intyg som utfärdas ifall orsaken gäller sjukledigheter, FPA:s rehabilitering- eller intyg för att erhålla av FPA specialersatta mediciner.

Avgift för hemsjukvård
Per besök uppbärs antingen en avgift på 12,10 € eller så beräknas en inkomstbaserad månadsavgift.

Avgifter för munhälsovården
Besöksavgift
(tas för varje besök)

Munhygienist 10,30 €
Tandläkare

13,30 €

Specialtandläkare 19,40 €

Utöver dessa uppbärs åtgärdsavgift
Exempel på priser:

Undersökning 8,50 –38,00 €
Röntgenbild 8,50 €
Röntgenbild av hela käken 19,10 €
Bedövning 8,50 €
Lagning 19,10 – 55,60 €
Rotbehandling 19,10 – 55,60 €
Tandstensborttagning 8,50 – 55,60 €
Extraktion 19,10 – 38,00 €
Operativ extraktion 55,60 – 78,00 €

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift om 51,40 € enligt förordningens § 25

Avgifter på närsjukhuset:
Dygnsavgiften på närsjukhusets avdelningar kostar 49,50 €/dygn. Om man uppnått gränsen för frikort (691 €) är dygnsavgiften 22,80 €. Dagpatienterna betalar också 22,80 €.

Klienter på serviceboendet Elvira följer annan beräkning.