Avgifter

Vårdnämnden fastställer följande ändringar i avgifter från 1.1.2018:

Avgifter inom öppna vården:

  • För läkartjänster inom öppnavården tas ut en årsavgift på 41,20 € som gäller ett kalenderår. Om klienten inte betalar årsavgift tas ut en besöksavgift på 20,60 € oberoende av antal besök
  • För individuell fysioterapi: 11,40 € per vårdtillfälle.
  • För vård som ges i serie enligt 11 §, 11,40 € per vårdtillfälle, avgiften tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår
  • Kortvarig anstaltsvård som avses i § 12 om 48,90 €/vårddag
  • Vid vård som avses i § 13 fastställs priset till 22,50 € per dygn
  •  Vid vård som avses i § 14 fastställs priset till 16,90 € per vårddag
  • För intyg och utlåtanden givna av läkare och tandläkare tas ut en avgift om 50,80 € och vid intyg som avser att få eller behålla körrätt enligt körkortslagen (386/2011) en avgift om 61,00 €
  • Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift om 50,80 € enligt förordningens § 25. Detta gäller för personer över 15 år.
  • När avgiftstaket har överskridits enligt förordningens 26 a § för kortvarig anstaltsvård tas ut högst 22,50 € per vårddag
  • Ingen avgift uppbärs för s.k. B-intyg som utfärdas ifall orsaken gäller sjukledigheter, FPA:s rehabilitering- eller intyg för att erhålla av FPA specialersatta mediciner.

Avgift för hemsjukvård
Per besök uppbärs antingen en avgift på 12,00 € eller så beräknas en inkomstbaserad månadsavgift.

Avgifter för munhälsovården
Besöksavgift
(tas för varje besök)

Munhygienist

10,20 €

Tandläkare

13,10 €

Specialtandläkare

19,20 €

Utöver dessa uppbärs åtgärdsavgift
Exempel på priser:

Undersökning 8,40 – 37,50 €
Röntgenbild 8,40 €
Röntgenbild av hela käken 18,90 €
Bedövning 8,40 €
Lagning 18,90 – 54,90 €
Rotbehandling 18,90 – 54,90 €
Tandstensborttagning 8,40 – 54,90 €
Extraktion 18,90 – 37,50 €
Operativ extraktion 54,90 – 77,00 €

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift om 50,80 € enligt förordningens § 25 (för personer över 15 år).

Avgifter på närsjukhuset:
Dygnsavgiften på närsjukhusets avdelningar kostar 48,90 €/dygn. Om man uppnått gränsen för frikort (683 €) är dygnsavgiften 22,50 €. Dagpatienterna betalar också 22,50 €.

Klienter på serviceboendet Elvira följer annan beräkning.