Hälsovårdstjänster

Välkommen till oss!
Kommunerna Korsholm och Vörå samarbetar kring hälsovårdstjänster inom primärvården. Samarbetsområdet består av två hälsovårdscentraler och nio hälsostationer.
Här hittar du alla vårdtjänster som samarbetsområdet erbjuder Dig.

Avbokning: Avboka ditt besök om du får förhinder för att undvika avgift för icke annullerat besök. Avboka senast dagen före planerat besök.

Väntetider för besök inom primärhälsovården