Företagshälsovård för Vörå kommun

Företagshälsovård för Vörå kommun ordnas via Promedi Ab.

Mottagning vid:
Vörå hälsostation
Läkarvägen 3
66600 Vörå

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Öurvägen 25
66800 Oravais

Ann-Britt Backull, kundansvarig företagshälsovårdare
Tfn 06 781 9101, 044 387 3822
e-post: ann-britt.backull@promedi.fi

Ann-Mari Markén, företagshälsovårdare
Tfn 06 781 9102, 044 387 3823
e-post: ann-mari.marken@promedi.fi

Promedi enheten i Oravais
Madeleine Hill, företagshälsovårdare
Tfn 06 781 9111, 044 387 3824
e-post: madeleine.hill@promedi.fi