Verksamhet för barnfamiljer

Information om vad man kan göra med barnen under de olika loven i Korsholm hittas via länken: Lovverksamhet. 

Regionens evenemangskalender hittas via följande länk: Evenemang.

Församlingarnas verksamhet för barnfamiljer hittas via följande länkar: Korsholms församling: Församlingens barnverksamhet, Kvevlax församling: Barnverksamhet.

Barnavårdsföreningens föräldrachattar finns här:  Föräldrachatt.

Stöd och hjälp i krissituationer kan fås här: Österbottens kriscenter Valo.

Vaasa HOPE-yhdistys (information endast på finska)

Följ även vår fritidsavdelning på sociala medier: Fritid och Kultur.