Familjerådgivning

Familjerådgivningen betjänar också medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder. Välkommen på bokad tid, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp som stöder och befrämjar en positiv utveckling hos barn, föräldrar och familjer. Familjen/den enskilda kan beställa tid genom att kontakta personalen på telefontid. På familjerådgivningen arbetar man i team och arbetsteamet fördelar sinsemellan ärendena. Familjerådgivningens verksamhetsformer är utredning och psykologisk testning av barn och unga samt terapier och stödsamtal för familjer, par och enskilda. I familje- och parrelationsärenden arbetar man oftast i arbetspar. Familjerådgivningen erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut. Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerådgivningen. Familjerådgivningen i Korsholm betjänar inte kommuninvånare i Vörå.

När ta kontakt?
  • När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen
  • När du som förälder oroar dig över barnets utveckling
  • När du är orolig över barnets beteende eller känslomässiga mående, t ex rädslor, nedstämdhet, ilska
  • När pubertetsproblem blir svårhanterliga i familjen
  • När du önskar få stöd i föräldrarollen
  • När det uppstått problem i parförhållandet
  • När du funderar på skilsmässa eller separation
Kontaktuppgifter

Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger Nylund                   Tfn 06 327 7230
Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård                         Tfn 06 327 7200
Socialarbetare och psykoterapeut Anna-Lena Ström               Tfn 06 327 7227
- udda veckor ti, ons, fre 
- jämna veckor ons, fre
Socialarbetare Maria Norrgård                                                           Tfn 06 327 7225
- udda veckor må, to
- jämna veckor må, ti, to

Telefontid
Tisdagar kl. 8-9
Torsdagar kl. 12-13

 Familjerådgivningens broschyr