Familjerådgivning

Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp som stöder och befrämjar en positiv utveckling hos barn, föräldrar och familjer. Familjen/den enskilda kan beställa tid genom att kontakta personalen på telefontid. På familjerådgivningen arbetar man i team och arbetsteamet fördelar sinsemellan ärendena. Familjerådgivningens verksamhetsformer är utredning och psykologisk testning av barn och unga samt terapier och stödsamtal för familjer, par och enskilda. I familje- och parrelationsärenden arbetar man oftast i arbetspar. Familjerådgivningen erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut. Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerådgivningen.

När ta kontakt?
  • När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen
  • När du som förälder oroar dig över barnets utveckling
  • När du är orolig över barnets beteende eller känslomässiga mående, t ex rädslor, nedstämdhet, ilska
  • När pubertetsproblem blir svårhanterliga i familjen
  • När du önskar få stöd i föräldrarollen
  • När det uppstått problem i parförhållandet
  • När du funderar på skilsmässa eller separation

Kontaktuppgifter