Kontaktuppgifter: Socialtjänster för vuxna och för personer med funktionsnedsättning

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Isabella Nyman, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete och socialhandledning

Kontakter, ansökningar och konsultation

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre, handikappservice och specialomsorg till alla åldersgrupper samt missbrukarservice i hela Korsholm.

Blanketter
Anmälan om behov av socialservice enligt handikappservicelagen
Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd
Ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen
Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12-13
Onsdag, torsdag, kl. 8.30-9.30

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre

Vuxensocialarbete, kompletterande utkomststöd och färdtjänst enligt socialvårdslagen
A-N
(enligt klientens efternamn)
Socialarbetare Malin Stagnäs, tfn 06 327 7237

Vuxensocialarbete kompletterande utkomststöd och färdtjänst enligt socialvårdslagen
O-Ö
(enligt klientens efternamn)
Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman, tfn 06 327 7224
(ledig onsdagar)

Socialhandledning
Socialhandledare Lilian Biskop-Löf, tfn 050 348 1072
Socialhandledning ges enligt socialarbetarnas beslut och kan inte ansökas direkt av socialhandledaren.

Handikappservice och specialomsorg

Specialomsorg för personer med utvecklingsstörning
Socialarbetare Malin Stagnäs, tfn 06 327 7237

Färdtjänst och övriga tjänster enligt handikappservicelagen
Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman, tfn 06 327 7224
(ledig onsdagar)