Kontaktuppgifter, socialt arbete och familjerådgivning


ADRESS

Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

                                        

Chef för familje- och individomsorgen 
Nadja Suomela

 
                                                    Tfn (06) 327 7235
SOCIALARBETARE Telefontid kl. 12.00–13.00  
Marie Björklund Faderskapsärenden för hela Korsholm. Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd; Smedsby. Tfn (06) 327 7233
Mariah Indola Handikappservice för hela Korsholm. Färdtjänst för hela Korsholms både enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen. Specialomsorg för hela Korsholm för personer under 18 år. Tfn (06) 327 7224
Josefine Häggblom Barnskydd; Kvevlax, Petsmo, Väster- och Österhankmo, Vallvik, Kuni, Vassor, Veikars, Staversby, Martois, Miekka, Anixor
Socialt arbete; Kvevlax, Petsmo, Väster- och Österhankmo, Vallvik, Kuni, Vassor, Veikars, Staversby, Martois, Miekka, Anixor, Iskmo, Jungsund, Karperö, Koskö och Singsby.
Specialomsorg för hela Korsholm för personer över 18 år.
Tfn (06) 327 7234
Linda Södergård Underhålls-, vårdnads- och   umgängesavtalsärenden för hela Korsholm.   Barnskydd; Iskmo, Jungsund, Karperö, Koskö, Köklot och Singsby Tfn (06) 327 7231
Sofia Vikberg Barnskydd, socialt arbete och   utkomststöd; Replot, Björköby, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Söderudden, Panike, Brändövik, Helsingby, Toby, Karkmo, Tölby, Vikby, Solf, Munsmo, Rimal  Tfn (06) 327 7232
   
BYRÅSEKRETERARE  
Margareta Björkgren  Tfn (06) 327 7223
   
FAMILJERÅDGIVNINGEN  
Birgit Häger-Nylund Psykolog och familjeterapeut Tfn (06) 327 7230
  Telefontid: tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12–13 
Stig Björkqvist Psykolog och familjeterapeut  
     
Benita Östergård Psykolog och familjeterapeut  Tfn (06)327 7200
  Telefontid: tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12–13   
Benita Sandström-Niemitalo Socialarbetare och familjeterapeut Tfn (06) 327 7225
  Telefontid: tisdag kl. 8–9