Kontaktuppgifter: Socialtjänster för barn och barnfamiljer

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 1111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Nadja Suomela, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Margareta Björkgren, tfn 06 327 7223

Socialt arbete

Kontakter, ansökningar, barnskyddsanmälningar och konsultation

Socialservice för barn och barnfamiljer (barn i åldern 0 - 17 år), barnskyddstjänster samt familjerättsliga tjänster (inte handikappservice för barn med funktionshinder)

Kontaktblankett för bedömning av stödbehov eller barnskydd

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Utanför kontorstid i akuta ärenden: Socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112

Kontakt och anmälan enligt barnets efternamn

A-G 

Socialarbetare Maria Norrgård

Tfn 06 327 7226

H-J

Socialarbetare Linda Södergård

Tfn 06 327 7231

K-R

Socialarbetare Marie Björklund

Tfn 06 327 7233

S-Ö

Socialarbetare Sofia Vikberg 

Tfn 06 327 7232


Familjerättsliga ärenden

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Socialarbetare Linda Södergård (hela Korsholm), tfn 327 7231

Familjerådgivning

Familjerådgivning för barnfamiljer i Korsholm.
Familjerådgivningen i Korsholm betjänar inte kommuninvånare i Vörå.

Telefontid
Tisdagar kl. 8-9
Torsdagar kl. 12-13

Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger Nylund                                   Tfn 06 327 7230
Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård                                         Tfn 06 327 7200
Psykolog och familjeterapeut Stig Björkqvist
Socialarbetare och familjeterapeut Benita Sandström-Niemitalo     Tfn 06 327 7225