Kontaktuppgifter: Socialtjänster för barn och barnfamiljer

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Nadja Suomela, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete

Kontakter, ansökningar, barnskyddsanmälningar och konsultation

Socialservice för barn och barnfamiljer (barn i åldern 0 - 17 år) och barnskyddstjänster (inte handikappservice för barn med funktionshinder).

Kontaktblankett för bedömning av stödbehov eller barnskyddsanmälan

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Utanför kontorstid i akuta ärenden: Socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar
Socialarbetare Ann Backman (må-to)                                                          Tfn 06 327 7248
Socialarbetare Elli-Noora Kapiala (ti-fre)                                                    Tfn 06 327 7217

Socialvård och barnskydd enligt barnets efternamn

A-J

Socialarbetare Maria Norrgård (ti-to)

Tfn 06 327 7226

K-R

Socialarbetare Marie Björklund

Tfn 06 327 7233

S-Ö

Socialarbetare Sofia Vikberg 

Tfn 06 327 7232


Familjerättsliga ärenden

Vårdnad om barn och umgängesrätt, underhåll för barn samt faderskapsärenden.

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Socialarbetare Linda Södergård (hela Korsholm), tfn 327 7231

Familjerådgivning

Familjerådgivning för barnfamiljer i Korsholm.
Familjerådgivningen i Korsholm betjänar inte kommuninvånare i Vörå.

Telefontid
Tisdagar kl. 8-9
Torsdagar kl. 12-13

Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger Nylund                                   Tfn 06 327 7230
Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård                                         Tfn 06 327 7200
Socialarbetare och psykoterapeut Anna-Lena Ström                               Tfn 06 327 7227