Kontaktuppgifter: Socialtjänster för barn och barnfamiljer

Det går bra att ta kontakt med oss också  medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder. Ta kontakt via telefon eller mejl. Vid behov kan vi också boka in ett möte eller ett hembesök, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

BESÖKSADRESS
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Isabella Nyman, tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete

Kontakter, ansökningar, barnskyddsanmälningar och konsultation

Socialservice för barn och barnfamiljer (barn i åldern 0 - 17 år) och barnskyddstjänster (inte handikappservice för barn med funktionshinder).

Kontaktblankett för bedömning av stödbehov eller barnskyddsanmälan

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Utanför kontorstid i akuta ärenden: Socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar
Socialarbetare Pia Bäck (må-to)                                                                    Tfn 06 327 7248
T.f. socialarbetare Linda Nyström                                                                 Tfn 06 327 7234

Familjetjänster och barnskydd

Socialarbetare Maria Norrgård (må-to)                                                      Tfn 06 327 7226

Socialarbetare Marie Björklund                                                                    Tfn 06 327 7233

Socialarbetare Sofia Vikberg                                                                          Tfn 06 327 7232

Socialarbetare Melinda Svanström                                                              Tfn 06 327 7217


Familjerättsliga ärenden

Vårdnad om barn och umgängesrätt, underhåll för barn, faderskapsärenden och adoption.

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12-13
Onsdag, torsdag kl. 8.30-9.30

Socialarbetare Linda Södergård (hela Korsholm), tfn 327 7231

Familjerådgivning

Kontaktuppgifter