Brottsofferjouren

Brottsofferjouren RIKU ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen.

Kontaktuppgifter

Vasaregionens serviceställe
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
e-post: lansisuomi@riku.fi

Regionchef tfn: 050 572 9265
Handledare/svenskspråkig service tfn: 0440 371 050
Handledare/finskspråkig service tfn: 0400 175 269

Riksomfattande hjälpande telefon: 116 006
på svenska: onsdagar kl. 13–17
på finska: måndag och tisdag, kl. 1321, och onsdagfredag kl. 1721

Riksomfattande juridisk rådgivning på finska: 0800 161 177
måndagtorsdag kl. 1719

Webbsida: riku.fi