Trygghetsalarm

Trygghetstelefonerna är till för äldre som bor hemma och som har t.ex. benägenhet att falla. Det här hjälpmedel har man för att snabbt kunna kalla på hjälp, vilket bidrar till ökad trygghet för den äldre. För mer information kontakta hemserviceledaren.

Dörrvakt är ett elektroniskt passagealarm som ökar tryggheten för minnessjuka personer som bor hemma. Dörrvakten är kopplad till trygghetstelefonen och kodas så att den är aktiverad under överenskomna tider.