Nattpatrull

I kommunen finns två nattpatruller. Nattpatrullens uppgift är att göra planerade hembesök inom öppna vården och att besöka dem som påkallar hjälp via trygghetsalarm. Den ena nattpatrullen är stationerad vid servicehuset Solhörnan och gör besök inom ett avstånd av ca 10 kilometer från Solhörnan (Smedsby, Böle, Karperö, Kalvholm, Singsby, delar av Jungsund och Kvevlax centrum). Den andra nattpatrullen är stationerad vid hemservicebyrån i Helsingby och ger service till invånarna i södra- och östra Korsholm och Solf.