Hemservice

hander med barMed hemservice strävar man till att bistå personen att klara av de dagliga funktionerna då den egna förmågan
inte längre räcker till. I hemservicen ingår även stödtjänster såsom måltids- och
klädvårdsservice, bad/bastutjänster, trygghetstelefon och tjänster som främjar socialt umgänge.

Korsholms hemservice är indelad i sex distrikt. I varje distrikt finns hemservicebyrå med personalgrupp och
hemserviceledare som ger service till distriktets invånare. Hemserviceledarna har telefontid måndag-freedag kl. 9–11.

Hemvårdshjälp ges dagligen kl. 7.00–22.00
Nattpatrull kl. 21.00–7.00 för planerade hembesök och utryckning vid trygghetslarm.

Distrikt:

Replot-Björköby (06) 327 7984
Norra Korsholm (06) 327 7846
Kvevlax (06) 327 7978
Smedsby-Böle (06) 327 7292
Södra och Östra Korsholm (06) 320 1194
Solf (06) 344 0588

Kriterier för beviljande av hemvård