Servicehandledning och rådgivning

Äldrerådgivarna kartlägger minnesfunktioner samt ger information, råd och stöd till personer
med minnesproblem samt till deras anhöriga.

Vid Livsstilsmottagningen för kroniska sjukdomar erbjuds rådgivning samt uppföljning av kroniska sjukdomar.

Vid Livsstilsmottagningen för mental hälsa erbjuds rådgivning angående mental hälsa och/eller missbruk.

Socialarbetaren vid hälsovårdscentralen ger information om socialtjänster och förmåner samt fungerar som patientombudsman.

Hemserviceledarna ger information om kommunens hemservice och handleder kunderna till rätt serviceformer.

Ledaren för närståendevården ger information om närståendevård, avlastning och rekreationsverksamhet för närståendevårdarna.

Förfrågan om boendeplats och information om hur ansökan till serviceboende görs ger ansvariga vårdaren vid Elvira boende.

Byggnadsinspektörerna i Korsholm ger information om renoveringsbidrag samt om vilka bostadsändringar som bidrag kan ansökas för. Utgångspunkten är att de renoveringar som görs ska bidra till att den äldre personen kan bo kvar längre i sitt eget hem. Mera information om renoveringsbidraget finns HÄR.

Vid Folkhälsans Hjälplinje ges råd och hjälp i olika frågor som kan vara aktuella för äldre personer. Till exempel erbjuds hjälp med att fylla i blanketter, information om rättigheter och skyldigheter, information om vart man kan vända sig i olika ärenden samt information om e-recept m.m. Folkhälsan ordnar även hörselrådgivning för personer som behöver hjälp med hörapparaten eller med underhållet av den. Hörselrådgivningen ordnas vid bestämda tidpunkter.