Servicehandledning och rådgivning

Äldrerådgivarna kartlägger minnesfunktioner samt ger information, råd och stöd till personer
med minnesproblem samt till deras anhöriga.

Vid Livsstilsmottagningen för kroniska sjukdomar erbjuds rådgivning samt uppföljning av kroniska sjukdomar.

Vid Livsstilsmottagningen för mental hälsa erbjuds rådgivning angående mental hälsa och/eller missbruk.

Socialarbetaren vid hälsovårdscentralen ger information om socialtjänster och förmåner samt fungerar som patientombudsman.

Servicehandledarna ger information om kommunens hemservice och handleder kunderna till rätt serviceformer.

Ledaren för närståendevården ger information om närståendevård, avlastning och rekreationsverksamhet för närståendevårdarna.

Förfrågan om boendeplats och information om hur ansökan till serviceboende görs ger ansvariga vårdaren vid Elvira boende.

Reparationsunderstöd (renoveringsbidrag) beviljas från och med år 2017 av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden. Mer information om reparationsunderstödet och om hur ansökan görs finns på ARAs webbsida.

Vid Folkhälsans Hjälplinje ges råd och hjälp i olika frågor som kan vara aktuella för äldre personer. Till exempel erbjuds hjälp med att fylla i blanketter, information om rättigheter och skyldigheter, information om vart man kan vända sig i olika ärenden samt information om e-recept m.m. Folkhälsan ordnar även hörselrådgivning för personer som behöver hjälp med hörapparaten eller med underhållet av den. Hörselrådgivningen ordnas vid bestämda tidpunkter.