Kontaktuppgifter, äldreomsorg

ÄLDREOMSORG
 
Socialvårsdtjänster Tfn (06) 327 7111
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm  
Chef för äldreomsorgen  Tfn (06) 327 7216
Socialarbetare (växel) Tfn (06) 327 7111
   
AVGIFTER
 
Hemservice, Aspgården, Helmiina, Solhörnan och Folkhälsans gruppboende Tfn (06) 327 7218
Solgård, Elvira och Hanneshemmet Tfn (06) 327 7582
   
HEMSERVICELEDARE
 
Telefontid måndag-fredag kl. 10–11  
Replot och Björköby Tfn (06) 327 7984
Norra Korsholm Tfn (06) 327 7846
Kvevlax Tfn (06) 327 7978
Smedsby Tfn (06) 327 7292
Södra och Östra Korsholm Tfn (06) 320 1194
Solf Tfn (06) 344 0588
   
SERVICERÅDGIVARE

Telefontid kl. 9.00-11.00  
                                  

SENIORPUNKTEN

 

Tfn. 06 327 7590/06 327 7591

 

Dagcenterledare: Anette Hästbacka Tfn 050 3481073
Dagcenter, Replot, Solf, Helsingby: Kerstin Dahlkar Tfn 050 5126508 (må-ons)
Alvartjänsten: Terese Backlund Tfn 050 5587130 (må-to)
   
NÄRSTÅENDEVÅRD
 
Ledare för närståendevården Tfn (06) 327 7229

Besöksadress: Solhörnan, Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm

 
BOENDEN
 
Solhörnan  
Ansvarig vårdare Tfn (06) 327 7560
Solgård  
Föreståndare Tfn (06) 327 7574
Kortvårdsavdelningen Tfn (06) 327 7581
Aspgården  
Ansvarig sjukskötare Tfn (06) 327 7989
Elvira  
Ansvarig vårdare Tfn (06) 327 7866
Hanneshemmet  
Ansvarig vårdare Tfn (06) 327 7521
Helmiina  
Ansvarig sjukskötare Tfn (06) 327 7562
Folkhälsans gruppboende  
Föreståndare Tfn (06) 320 6415
   
   
Folkhälsans Hus i Korsholm  
Niklasvägen 1, 65610 Korsholm Tfn (06) 320 6400
Folkhälsans hyresbostäder Tfn (06) 320 6400
   
Äldrerådet i Korsholm