Boende

Service som tillhandahålls i hemmet prioriteras i förhållande till service som förutsätter en flytt och som inkluderar både boende och service. I kommunen finns serviceboendet Solhörnan samt serviceboenden med heldygnsomsorg; Aspgården, Elvira, Hanneshemmet, Helmiina, Solgård och Folkhälsans gruppboende.

Vid ett lättare serviceboende finns personal på plats endast dagtid och vid ett serviceboende med heldygnsomsorg finns personal på plats dygnet runt. Både lättare serviceboenden och serviceboenden med heldygnsomsorg räknas som öppenvård eftersom boendet och servicen är åtskild och de som bor i serviceboende kan beviljas bostadsbidrag och övriga FPA-förmåner.

Hyresavtal görs med alla boende. Storleken på hyran beror på rummets storlek. I hyran ingår el och vatten. Den boende betalar även serviceavgift, tvätt- och måltidsavgifter samt en grundavgift i vilken trygghetslarm ingår.

Vården och servicen planeras tillsammans med den äldre och dennas anhöriga och den äldre får möblera och inreda sitt rum enligt eget tycke. Vid serviceboendena använder den boende egna kläder, hygienartiklar, sängkläder m.m.

Läs mer i broschyren Äldres boendeservice

Ansökan till boende