Avgifter inom äldreomsorgen

Avgifter fr.o.m. 1.1.2021
Måltidsservice   
Morgonmål 1,90 €
Lunch 7,80 €
Eftermiddagsmål 1,90 €
Kaffe/Te med bröd 1,50 €
Kaffe/Te utan bröd 0,80 €
Kvällsmål 2,10 €
Måltider/dag vid boendeenheter  13,30 €
Trygghetsservice  

Grundavgift vid Solgård serviceboende, månadsavgift

36,00 €
Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift 36,00 €
Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift 36,00 €
Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift 36,00 €
Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift 28,00 €
Trygghetstelefon, månadsavgift 28,00 €
Trygghetstelefon med multiroamingsimkort, månadsavgift 38,00 €
Klädvårdsservice  
Öppenvård, Solhörnan, per maskin (max 34 €/mån) 7,00 €
Aspgården, Helmiina, Solgård serviceboende och Folkhälsan, månadsavgift 37,00 €
Övrigt  
Bad/bastu per gång 7,00 €
Hjälp med butiksärenden, månadsavg. 11,00 €
Vattentransport, månadsavg. 12,00 €
Färdtjänst/Transportservice  
Självrisk per resa, gravt handikappade       enl. busstaxa

Transport till stödtjänster, tur-retur (dagcenter, bad/bastu)

8,50 €

Närståendevård

 
Avlastning i hemmet, max 8 h/gång 8,00 €

Avgifter för service i hemmet

Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 §  1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Månadsavgift

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i  vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som utgår från antalet besök samt från antalet personer i hushållet. Tabellen visar  att månadsavgiften räknas på den del av månadsinkomsten som överstiger den skyddade delen och enligt den procent som antalet besök ger.

OMSORGSGRUPP

1

2

3

4

5

6

BESÖKSGÅNGER PER MÅNAD

4

5-11

12-15

16-19

20-23

24-

BESÖKSGÅNGER PER VECKA

1

2

3

4

5

6

1 pers. bruttoinkomst
> 588 euro/mån

14   %

18   %

22   %

27   %

30   %

35   %

2 pers. bruttoinkomst
> 1 084 euro/mån

13   %

14   %

16   %

20   %

21   %

22   %

3 pers. bruttoinkomst
> 1 701 euro/mån

10   %

11   %

12   %

14   %

16   %

18   %

4 pers. bruttoinkomst
>  2 103 euro/mån

10   %

11   %

12   %

13   %

14   %

15   %

5 pers. bruttoinkomst
> 2 546 euro/mån

9   %

10   %

11   %

11   %

12   %

13   %

6 pers. bruttoinkomst
>  2 924 euro/mån

8   %

9   %

9   %

10   %

10   %

11   %

Fr.o.m. hushållets 7:e person höjs brutto-inkomsterna med 357 euro för varje person

        -1 % pers. 

   -1 % pers. 

     -1 % pers. 

      -1 % pers. 

        -1 % pers. 

        -1 % pers. 

Månadsavgiften får  inte överskrida de verkliga kostnaderna för produktionen av servicen. Kostnaden för ett hembesök år 2018 var 23,21 €. Den högsta månadsavgiften räknas utgående från antalet besök i respektive omsorgsgrupp.

Omsorgsgrupp 1                    92,84 €                                   4 besök/månad                                                                                        
Omsorgsgrupp 2                    116,05 – 255,31 €              5-11 besök/månad
Omsorgsgrupp 3                    278,52 – 348,15 €              12-15 besök/månad
Omsorgsgrupp 4                    371,36 – 440,99 €              16-19 besök per månad
Omsorgsgrupp 5                    464,20 – 533,83 €              20-23 besök per månad
Omsorgsgrupp 6                    557,04                                  24 -                             

Exempel på hur månadsavgiften för regelbunden service räknas ut:
Klienten bor ensam och har 4 hembesök per vecka. Avgiften räknas ut enligt omsorgsgrupp 4. Bruttopensionen är 1200 euro/månad och övriga inkomster är 150 euro/månad brutto. Totalt är bruttoinkomsten 1350 euro per månad. Från bruttoinkomsten avdras 588 euro (skyddad del) för enpersonshushåll. I omsorgsgrupp 4 blir avgiften 27 % av den inkomst som överstiger den skyddade delen. 1350 – 588 =762 x 27 % = 205,74 euro. Månadsavgiften är 205,74 €.


Tillfällig hemvård

För tillfällig hemvård uppbärs en avgift på 11 euro/timme. Vid flera besök samma dag räknas avgiften ut från den sammanlagda tiden.

Serviceboende

Vid ett serviceboende betalar den boende hyra, grundavgift, måltidsavgift, tvättavgift och serviceavgift. I serviceboende är serviceavgiften 35 % av den inkomst som överstiger 588 €/månad (skyddad del). Den boende bör dock till sitt förfogande ha minst 220 € efter att avgifterna är betalda. Hyran utgår från rummets storlek. Övriga avgifter enligt avgiftstabellen överst på sidan.

Kortvarig institutionsvård

Kortvarig institutionsvård vid Solgård kan omfatta regelbunden intervallvård, tillfällig vård eller avlastningsvård som varvas med hemmaboende. Vårdavgiften är 48,90 euro per vårddag. Då denna avgift uppgår till 683 euro (avgiftstak) per kalenderår, sjunker vårdavgiften till 22,50 euro per vårddag.

I avgiftstaket beaktas avgifter som tagits ut för öppenvårdstjänster som tillhandahålls av läkare vid hälsovårdscentral, individuell fysioterapi, vård i serie, poliklinikbesök, dagkirurgi och kortvarig institutionsvård vid såväl socialvårdens som hälsovårdens inrättningar.