Dagcenterverksamhet

Veckoträffar

I varje hemservicedistrikt ordnas dagcentergrupper - Veckoträffar, som riktar sig till pensionärer som får någon form av hemservice och som är i behov av social gemenskap och stimulering.  Mat och kaffe serveras under dagen till ett förmånligt pris. Målsättningen med verksamheten är att upprätthålla funktionsförmågan hos den äldre. Samtransport till verksamheten är ordnad.

Veckoträffarna har sommaruppehåll från och med midsommar.

Vi startar igen med Sommarfest på Bernys mån. 5.8 kl.13.30.
Festen ordnas av Korsholmsnejdens demensförening. Skjuts ordnas från de olika grupperna.
Välkomna med!

Replot-Björkö
Replot pensionärshem
måndagar kl.11-14.45
Ledare: Kerstin Dahlkar, Natalia Storm

Solf
Solf hemservicebyrå 
tisdagar kl.13-14.45
Ledare: Kerstin Dahlkar, Natalia Storm

Syd-Östra Korsholm
Helsinghörnan 
onsdagar kl.11-15
Ledare: Kerstin Dahlkar, hemservicepersonal

Kvevlax
Kvevlax pensionärshem
torsdagar kl. 12.30-15
Ledare: hemservicepersonal

Norra Korsholm  
Seniorpunkten
torsdagar kl.11-15.15
Ledare: Anette Hästbacka

Smedsby
Seniorpunkten
måndagar kl.11-15 
Ledare: Anette Hästbacka

Tiistairyhmä
Finskspråkig grupp
Seniorpunkten
torsdagar kl. 10-12.30
Ledare: Marika Backman

För mera information kontakta de lokala hemserviceledarna eller Anette Hästbacka tfn 06-3277293