Vallgrund skola

Norra Vallgrund skola

Söderuddsvägen 21
65920 Norra Vallgrund
Tfn lärarrum: 044 424 9230
Tfn Villa Valle: 044 424 9232
Tfn kök: 044 424 9181
Tfn rektor 044 424 9231
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi
Blanketter