Undervisning

I Tölby-Vikby skola har vi som mål:

TRYGGHET, TRIVSEL, TRO PÅ DIG SJÄLV,
VÄNSKAP, VETGIRIGHET, VISDOM OCH VETT

Vi vill inom fostran betona

 • en positiv livssyn
 • vi-känsla
 • känsla av samhörighet

Vi vill lära oss att

 • ta ansvar
 • respektera allt och alla
 • uppföra oss väl
 • visa hänsyn artighet och vänlighet

Vi vill utveckla

 • samarbetsförmåga
 • kreativitet
 • aktivt kunskapssökande
 • globalt ansvar

Inom undervisningen vill vi

 • ge god baskunskap för fortsatta studier
 • stimulera intresset för finska språket
 • satsa på gröna värden