Om Skolan

Vår skola finns i Korsholms kommun i Tölby ca 12 km från Vasa. Det tar ca 10 minuter in till Vasa längs motorvägen. Daghemmet och förskolan finns strax intill skolan.

Vi har en stor gårdsplan med klätterställningar och gungor. Vi har fotbollsplan och skogsdungar där vi bygger kojor. På vintern har vi is i rinken och en fin pulkbacke.

Vi har en otroligt fin natur runt skolan. Vi har fält och skogar i omgivningen där vi bl.a. plockar bär, orienterar, skidar, går på naturstig och andra strövtåg.