Kontaktuppgifter

Postadress

Tölby-Vikby skola
Tölby-Vikbyvägen 247
65460 Tölby

Se karta
Telefon

Lärarrummet: 06 344 0063

Lärarrummet mobil: 044 727 7326

Köket: 06 344 0673

Lärarkåren
Övrig personal

E-post:
rektor.tolby-vikby.skola@korsholm.fi