Hemmet och skolan

Kontakten mellan hemmen och skolan sker genom föräldramöten och utvecklingssamtal / kvartssamtal minst två gånger per termin.

Hem och Skola dagen till ära håller vi öppet hus i oktober.

Tölby-Vikby Hem och skola förening arbetar för elevernas och skolans bästa