Skollunch

Skollunchen tillreds vid skolans eget kök "Den glada grytan". Den serveras i tre turer. Eleverna går till matsalen klassvis med en lärare. Vi uppmuntrar eleverna att äta all slags mat och uppmanar dem att iaktta ett gott bordsskick. Stöd barnen genom att uppmärksamma bordsskicket hemma!

Köket gör specialdieter med beaktande av olika slags allergier. Det är viktigt att meddela köket
(tel. 344 1909), även senare med bifogat läkarintyg, om eventuella specialdieter önskas.

Matlistorna publiceras i tidningarna Vasabladet och Pohjalainen varje söndag. Skolan har rätt att i viss mån avvika från den centralt uppgjorda matlistan.

Här kan du även se matlistan för alla grundskolor och Korsholms gymnasium:
https://www.korsholm.fi/bygg-bo-och-miljo/fastighetsverket/matservice/