Övrig personal 2020-2021

Kanslist

Melinda Svenlin
Skolgångsbiträde

Melinda Svenlin
Teresia Weckström
Jessica Löfgren
Barbro Furunäs
Felicia Nyman
Sam Björklund
Charlotta Råholm
Madeleine Johansson
Joakim Holmqvist
Anne Helgas
Anne-Maria Ström
Nina Björkgren

Matserviceansvarig

Ann-Mari Rosengård

Kosthållsarbetare Ann-Mari Stenberg
Mona Korpisaari
Fastighetsskötare

Tommy Kock
Peter Granholm

Städpersonal

Britt-Sofie Holm
Johanna Svahn

 Personalens e-postadresser är förnamn.efternamn@korsholm.fi